KUBBUS Grembergen

REGLEMENT

De KUBBuscup zal gespeeld worden volgens onderstaand toernooireglement en de algemene spelregels zoals gehanteerd op het WK Kubb. Bij twijfel gaat onderstaand toernooireglement voor op de WK-regels. Bij discussie beslist de official.

ALGEMEEN REGLEMENT:

Deelname aan de Kubbuscup en verblijf op het terrein geschiedt op eigen risico onder eigen verantwoordelijkheid. Om ongevallen te vermijden vragen wij uitdrukkelijk het Kubbmateriaal te gebruiken zoals het hoort. Houd afstand en ga niet in de werpbaan staan bij het gooien van de stokken.

Het hele toernooi gebeurt onder het principe van fairplay. Dit betekent dat tijdens het spel discussies zoveel mogelijk onderling worden opgelost.
Bij onoplosbare discussies kan men de hulp inroepen van één van de officials op het terrein, herkenbaar aan hun KUBBus T-shirt.

We vragen ook begrip van de ploegen die reeds geruime tijd ervaring hebben met Kubb voor de ploegen die de eerste maal spelen.
(By the way: er is dit jaar een prijs voor de liefste ploeg, gekozen door de ploegen.)

De teamkapiteins zijn verantwoordelijk voor hun teamleden, zowel tijdens het spel als daarbuiten, en vormen ook het aanspreekpunt. Daarnaast kunnen we het zeker appreciëren als het duidelijk zichtbaar is in welk team iemand zit. Ook vragen we om als speler niet van ploeg ter veranderen tijdens het toernooi.

Tijdens de incheck zal ieder team zijn speelschema krijgen voor de poulewedstrijden. De wedstrijden en terreinindeling zullen ook omgeroepen worden. Na iedere wedstrijd moeten beide kapiteins van elke ploeg samen de uitslag komen doorgeven aan de wedstrijdtafel.

De poulewedstrijden worden gespeeld volgens een strak tijdschema. Wanneer de speeltijd van de 1ste wedstrijd om is, zal een signaal klinken. Wedstrijden die nog niet afgelopen zijn, worden uitgespeeld volgens het Zwitsers Model. Heel simpel betekent dit dat na iedere speelbeurt de achterste Kubb wordt weggenomen. Een gedetailleerde uitleg vind je onderaan.

Het toernooi begint met poulewedstrijden waarbij gespeeld wordt naar twee sets per wedstrijd. Punten: 1 per gewonnen set; 0.1 voor de toss.
Speelduur: 40’minuten + 10’ Zwitsers model.

Tijdens de poulefaze is iedere ploeg een keer vrij. Tijdens dit ‘vrij’ moment wordt er een ‘shoot-out’ gedaan.


   Nadat alle poulewedstrijden en shoot-outs zijn gespeeld wordt de eindstand per poule omgemaakt. (Moesten er nog gelijke standen zijn, telt het onderlinge duel.)

   Hierna starten de finale reeksen.

   Halve finales:

   De nummers 1 van 2 poules spelen een onderlinge wedstrijd. Idem voor de nummers 2, 3, ….
   Er wordt telkens gespeeld naar twee winnende sets. Speelduur: 50
   minuten waarna zwitsers model.

   Finales:
   De winaars van iedere wedstrijd van de halve finales spelen de finalewedstrijden.

   Er wordt telkens gespeeld naar twee winnende sets.

   Alle kapiteins worden om 10u15 verwacht aan het secretariaat voor een korte briefing over de spelregels, wedstrijdschema, puntentoekenning, …. De eerste wedstrijd start stipt om 10u30.

   Door een andere indeling van poules of tijdsnood kan de organisatie beslissen om de wedstrijden/planning aan te passen.


   AANVULLENDE SPELREGELS:
   De toss beslist wie er begint en telt ook mee voor 0.1 punt. Van elke ploeg gooit tegelijkertijd één speler een stok van achter de achterlijn naar de koning. De speler wiens stok het dichtst bij de koning komt te liggen, wint de toss. Hierbij wordt gekeken naar het deel van de stok dat het dichtst bij de koning ligt. De winnaar kiest ofwel om te beginnen met gooien ofwel de speelhelft. Bij volgende sets wordt dit telkens omgedraaid. Dus als team A begon in de eerste set, begint team B in tweede set en in een eventuele derde set weer team A. Ook wordt elke set van speelhelft gewisseld. (Er wordt maar 1 keer per wedstrijd getost.) Wie de koning omgooit tijdens de toss verliest de toss.

   Elk lid van een team mag per beurt maximum 2 stokken werpen (niet na elkaar). Het is toegelaten om tussen de beurten van spelers te wisselen binnen dezelfde ploeg.

   Bij het werpen moeten beide voeten binnen de zijlijnen staan. De hoekpaaltjes zijn bepalend.

   Voor spelers in een rolstoel geldt het centrum van de wielen als voeten.

   Er wordt altijd onderhands gegooid. Een werpstok mag niet helikopteren. Dit betekent dat de stok niet meer dan 90° rond een verticale as mag draaien.
   De nadruk bij het toernooi ligt op plezier voor iedereen. Met betrekking tot dit punt willen wij er dus op wijzen dat bewust helikopteren niet is toegestaan maar dat het wel eens zal geburen dat een stok 90° of een paar graden meer kan en zal draaien. We rekenen hier op de fair-play en begrip van iedereen.
   Een opzettelijke helikopterworp met een stok zorgt ervoor dat dat team voor de rest van de match met één werpstok minder moet gooien.

   Stokken en kubbs mogen pas geworpen worden als de tegenstander uit het veld is.

   Een kubb die omvergeworpen wordt en toch opnieuw recht komt te staan telt als omvergeworpen.

   Alle kubbs die opgeraapt worden, dienen ingeworpen worden. (Dus ook degene die rechtstonden maar per ongeluk opgeraapt werden) Uitzondering: basiskubbs die nog op de achterlijn staan.)

   De kubbs mogen alleen onderhands geworpen worden vanaf de basislijn. Elk lid mag de kubbs gooien, allemaal door eenzelfde persoon is toegestaan.

   Voor het inwerpen van de Kubbs krijg je twee beurten. (Dus NIET: voor het inwerpen van iedere kubb krijg je twee beurten.)
    Dus: een kubb die na de eerste beurt binnen ligt, maar tijdens de tweede beurt buiten beland nadat hij geraakt werd door een ingeworpen kubb, is buiten en mag niet opnieuw ingeworpen worden.)


    Veldkubbs worden pas overeind gezet door de tegenstander nadat ze allemaal zijn geworpen. Twee rakende veldkubbs worden NIET op elkaar geplaatst.

    Een kubb is
    in als tenminste de helft van het grondvlak van de kubb zich binnen het speelveld bevindt.
     Bij discussie wordt de jury er bij geroepen die uiteindelijk – zonder betwisting - beslist.

     Het rechtzetten van de gegooide kubbs gebeurt door ze te kantelen en recht te zetten, niet draaien of rollen dus! (Doch ook hier, net zoals overal vragen we fairplay maar ook begrip van iedereen.)
     Indien de kubbs kunnen rechtgezet worden zonder dat zij verschoven moeten worden, dan dient dit zo te gebeuren.

     Kubbs die buiten zijn en die door de tegenstander mogen gezet worden moeten op minstens 1 stoklengte van de koning geplaatst worden. Er mag daarbij NIET gemeten worden met een stok of door het plat leggen van de koning.

     Kubbs die buiten zijn en die door de tegenstander mogen gezet worden mogen op de achterlijn geplaatst worden. Zij moeten op vraag van de tegenstander gemarkeerd worden.

     De koning mag met alle resterende stokken omgeworpen worden als alle Kubbs aan de kant van de tegenstander omgeworpen zijn. Als de koning ervoor omver geworpen wordt door een werpstok of kubb dan verliest het verantwoordelijke team automatisch het spel.

     Na de wedstrijd moet het terrein weer in de beginopstelling teruggeplaatst worden en proper achtergelaten worden.


     Wat is het Zwitsers Model?

     Zwitsersmodel

     Eerste ronde in het Zwitsers model:
     -Bij het sein speelt de ploeg (team A) die aan de beurt is zijn beurt uit.
     -In die beurt heeft Team A 2 kubbs omver geworpen.
     -Team B moet de 2 kubbs teruggooien in het vak van team A.
     -Team A zet de 2 kubbs recht.
     -Team A moet de achterste kubb in hun veld verwijderen (basis- of veldkubb). In dit voorbeeld staan er 4 kubbs op de achterste lijn. Team A mag vrij kiezen welke kubb verwijderd wordt. Wanneer na fase C nog maar 1 kubb overblijft wordt die niet verwijderd!
     -Nu pas gooit team B zijn 6 stokken.Zo elke beurt opnieuw tot wanneer de koning is gevallen.
     Belangrijk: Wanneer het signaal gaat en team A staat klaar om te beginnen gooien met de werpstokken (heeft er nog geen gegooid), dan wordt er meteen een blok weggenomen bij team B. Indien de ploeg al een stok heeft gegooid dan wordt alles gespeeld zoals hierboven vermeld.